12.08.2014

Lista para vivir


"Siempre nos estamos preparando para vivir pero nunca vivimos."
-Ralph Waldo Emerson.


6 comentarios:

Your comments are welcome! ♥